๏ปฟ Am I A Cyborg?

Am I A Cyborg?

Use my link http://www.audible.com/domics and get a free audio book with a 30 day trial!

Additional Animators:
Ehlboy: https://www.youtube.com/ehlboy
Jomm: https://twitter.com/FlashJomm
Shho: https://twitter.com/Shhotime

Original Music by Christopher Carlone
YT: https://www.youtube.com/carlonec
Twitter: Carlonecmusic
Website: http://www.christophercarlone.com/
Music of Domics, Vol. 1 (Music from the Animated Series)
https://itun.es/us/IXA7ib

PO BOX:
Domics
11-4040 Creditview Rd.
Suite #317
Mississauga ON L5C 3Y8
Canada

Follow me!
TUMBLR: http://www.domics.me
FACEBOOK: http://www.facebook.com/domics.me
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/omnomdomz/

This video is sponsored by Audible

(Visited 17 times, 1 visits today)

49 Comments

 1. Zoe Jeremy October 24, 2017
 2. MaybeEmma October 24, 2017
 3. Cade Dotson October 24, 2017
 4. Sergio Arruda Filho October 24, 2017
 5. Sarah Mathew October 24, 2017
 6. may October 24, 2017
 7. kneeharr October 24, 2017
 8. GZO October 24, 2017
 9. Never Camdini October 24, 2017
 10. I don't even know 35 October 24, 2017
 11. Caroline Ellis October 24, 2017
 12. Ayeiska Donaldson October 24, 2017
 13. Sam Glenn October 24, 2017
 14. Cool cat Games October 24, 2017
 15. No Fox Given October 24, 2017
 16. Magdros October 24, 2017
 17. Dmitri Moua October 24, 2017
 18. AmZ Crafted October 24, 2017
 19. Terry Sterling October 24, 2017
 20. A. R. October 24, 2017
 21. Nathan Nguyen October 24, 2017
 22. loui arenas October 24, 2017
 23. j j October 24, 2017
 24. Top Ramen October 24, 2017
 25. Suzanna Martinez October 24, 2017
 26. amanda513tkk October 24, 2017
 27. Monica Banuelos October 24, 2017
 28. Jakie Spade October 24, 2017
 29. VendettakingBrad October 24, 2017
 30. Fade MusicalArtistG October 24, 2017
 31. trinigirl 101 October 24, 2017
 32. Temmeh October 24, 2017
 33. Hydra October 24, 2017
 34. kreativ escape October 24, 2017
 35. The funniest most random videos on youtube October 24, 2017
 36. Lulu Richardson October 24, 2017
 37. SomeRandomGuy October 24, 2017
 38. Play-Doh & Child Animation October 24, 2017
 39. Eden Tillman October 24, 2017
 40. Shader1X Derp October 24, 2017
 41. The dancing deviled Egg October 24, 2017
 42. ProfessionalFoodLover_ 1218 October 24, 2017
 43. dotsowner October 24, 2017
 44. Robert Li October 24, 2017
 45. lawrence tang October 24, 2017
 46. Pip's Place October 24, 2017
 47. Alyssa 04_. October 24, 2017
 48. MotherEric October 24, 2017
 49. MotherEric October 24, 2017

Add Comment