Royal wedding 2018: Lip-reader on what Meghan and Harry said – BBC News

We asked lip-reader Tina Lannin what she thinks the couple really said at the wedding.

Please subscribe HERE http://bit.ly/1rbfUog

(Visited 9 times, 1 visits today)

50 Comments

 1. Nick Holmes Vlogs! #londonactor May 21, 2018
 2. Endurance Okolobo May 21, 2018
 3. PNT x LSTAR May 21, 2018
 4. Ekek May 21, 2018
 5. bruce brennan May 21, 2018
 6. 2019freddie May 21, 2018
 7. Maya Maya maya May 21, 2018
 8. riaaz jem May 21, 2018
 9. Dusk Dawg May 21, 2018
 10. D Adams May 21, 2018
 11. riaaz jem May 21, 2018
 12. Fiaz Ismail May 21, 2018
 13. CREEPYPASTA straszny kanał May 21, 2018
 14. SKP Music May 21, 2018
 15. KDX82 May 21, 2018
 16. fuck the EU May 21, 2018
 17. the thinker May 21, 2018
 18. the thinker May 21, 2018
 19. Jared Taylor, Millennial Woes, Red Ice TV May 21, 2018
 20. Anjan Kaur May 21, 2018
 21. Blue Bear May 21, 2018
 22. Robert Creighton May 21, 2018
 23. Lizo Sampson May 21, 2018
 24. david weatherhead May 21, 2018
 25. richard scales May 21, 2018
 26. ME A May 21, 2018
 27. sarun sarun May 21, 2018
 28. Deets J. May 21, 2018
 29. Antonia Xo May 21, 2018
 30. updown4455 May 21, 2018
 31. Nigel Lai May 21, 2018
 32. K B May 21, 2018
 33. Adrian Osler May 21, 2018
 34. Straight Outta Markarth May 21, 2018
 35. El Turista May 21, 2018
 36. haroon miah May 21, 2018
 37. skinbackyourpeel May 21, 2018
 38. Alice Eric Wintergreen May 21, 2018
 39. Frieda May 21, 2018
 40. LarryUK May 21, 2018
 41. shagwellington May 21, 2018
 42. Chris Carter May 21, 2018
 43. Hannah Evans May 21, 2018
 44. AICabal May 21, 2018
 45. a please May 21, 2018
 46. Hot sex video May 22, 2018
 47. MaskHerAid May 22, 2018
 48. Borderlands808 May 22, 2018
 49. James Lyback May 22, 2018
 50. Juan Gonzalez May 22, 2018

Add Comment